Josee van der Staak
In een eerste gesprek leg ik je duidelijk uit
wat de bedoeling is. We onderzoeken de klacht:
- Wat er al aan gedaan is - Wat jij verwacht van mij
- We formuleren je hulpvraag - Je maakt je eerste tekening
Deze tekening is het uitgangspunt van jouw helend proces.

Er kunnen nieuwe hulpvragen naar boven komen. Deze worden 'gestald'. Aan het eind van het eerste gesprek bekijken we
of er een vervolg nodig is. In dat geval maken we een behandelplan en weten we beiden waar we aan toe zijn.

Als je tijdens een gesprek de confrontatie met jezelf aandurft,
ontstaan er nieuwe kansen en mogelijkheden!

Therapie