Josee van der Staak
- luistert naar je klachten of problemen.
- formuleert samen met jou een hulpvraag.
- geeft een teken/schilderopdracht over die hulpvraag.
- observeert terwijl jij tekent en/of schildert.
- kijkt daarna samen met jou naar je werkstuk.
- stelt de juiste vragen aan het werkstuk, dus aan jou.
- luistert opnieuw naar je antwoorden en inzichten.
- onderzoekt samen met jou hoe die zijn in te zetten.
- stelt samen met jou een behandelplan op, gebaseerd
op het werkstuk en de opgedane inzichten.
De tekentherapeut